Main Page Sitemap

Last news

A shuttle bus between the airport and the station is included in the train fare. Du kan ta ferge fra flere lokasjoner, blandt disse er Oslo, Kristiansand, Larvik, Bergen og Stavanger. JP-8, SemiKeroscene MIL Spec..
Read more
Re prisutdelingen til Agora. Igor Lazarev kommer p??pningen. Objektene er ikke vist f?r og er uten minstepriser! The picturesque Fish Market in Bergen is one of Norway's most visited outdoors markets. 3 floors historical shop..
Read more
«Enkelt kart» er tilrettelagt for dei som nskjer ei enkel og rask innsynslysing, uavhengig av plattform (pc, mac, nettbrett og mobil). Andre kartlysingar, artskart, kvalitetssikra, stadfesta informasjon om artar i Noreg. Planregisteret, treng du ein pdf-lesar...
Read more

Fuglereservat tnsberg


fuglereservat tnsberg

lagring av masse, utfring av kloakk eller andre. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfarty. Begge naturreservatene bestr av store vtmarksarealer, og en stor del av dem er gruntomrder som blottlegges ved fjre. Foto: Peter Fiskerstrand, 2011 Naturreservatet Ilene er lagt godt til rette for publikum. Plassering, utforming og antall fastlegges i forvaltningsplan. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. Bruk av eksisterende strandrett, fiskerett og btrett i samme utstrekning som tidligere, herunder bruk og vedlikehold av eksisterende brygger p Hogsnes og Smrberg, og steinbrygga utenfor Holmen p Jarlsberg. Bruk av eksisterende rett til tmmerlegg, utislag og slep av tmmer for borttransport. Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. Generelle unntak fra vernebestemmelsene, vernebestemmelsene er ikke til hinder for:. Det gjelder ha ynene med seg og respektere fuglelivet p sommerlige skjrgrdstokt. Ilene tilhrer Jarlsberg hovedgrd.

Norsk Ornitologisk Forening - Fuglelokaliteter



fuglereservat tnsberg

Grensene for naturreservatet gr fram av kart datert Miljdirektoratet juni 2018. Motorferdsel i forbindelse med ervervsmessig fiske og fangst med merkeregistrert farty i samsvar med gjeldende lovverk. 296 dekar er landareal. En statlig ansatt verneomrdeforvalter er sekretr for styrene. Se kart over alle naturvernomrder i Vestfold. Regulering av ferdsel I naturreservatet gjelder flgende bestemmelser om ferdsel:. Ndvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk p hndtverkern oslo vernetidspunktet. Byfjorden like sr for, jarlsberg Hovedgrd og Presterdkilen som «Kilen, Arm. Forvaltningsmyndighetene skal frst og fremst hndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjtselsplaner.

fuglereservat tnsberg

Barnehuset tnsberg
Nattbuss tnsberg sandefjord


Sitemap